Trigon Ingenjörsbyrå AB är en nygammal verksamhet, där originalet startades 1979 och fungerade fram till 1995, då verksamheten lades ned. Verksamheten nystartades av  Bosse Bergendahl i mars 2005.

 

      Vi utför bland annat uppdrag som omfattar:

 

  • Service och felsökning i PLC och PC-miljöer.
  • Driftoptimeringar
  • Driftomläggningar
  • Nyinstallationer